Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Họ tuy khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp, điều kiện, hoàn cảnh sống nhưng đều có điểm chung là không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. Việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua cũng đã đưa Đồng Nai trở thành một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ở Đồng Nai ngày càng khởi sắc, đời sống của người nông dân ngày một nâng cao. Đồng Nai cũng là một trong số những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Kinh tế tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân mỗi năm tăng 8,14%, năm sau cao hơn năm trước. Nhiều công trình trọng điểm như dự án Sân bay Long Thành đang được gấp rút triển khai thực hiện hứa hẹn sẽ mang đến những đổi thay tích cực không chỉ cho riêng Đồng Nai mà cả những tỉnh, thành lân cận.

Song song với phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tôn vinh cũng đã được các cấp, ngành triển khai kịp thời. Qua đó, động viên, khích lệ và nhân rộng những cá nhân, tập thể tiên tiến với nhiều mô hình, cách làm hay.

Giai đoạn 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của đất nước. Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh gắn với việc học tập và làm theo Bác. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra hằng năm, tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cụ thể là tập trung huy động nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư phát triển giáo dục mầm non hướng về vùng nông thôn và các khu công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh.

Để làm được điều này, cần có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Riêng công tác thi đua – khen thưởng, cần tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong nhân dân, bởi “một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn”. Hằng năm, đều có sơ, tổng kết, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc, có những cách làm sáng tạo.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua.

Công ty CP ĐT&XD BĐS Hoàng Long Thịnh

Địa chỉ: 169 Liên Phường, Phước Long B, Quận 9, HCM

Hotline: 035 919 5858 hoặc 078 89 357 68

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms