Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, trong năm 2020, đơn vị thực hiện giải ngân nguồn vốn hơn 900 tỷ đồng đối với 4 dự án thành phần xây dựng 2 khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và Bình Sơn thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Cụ thể, nguồn vốn giải ngân được thực hiện đối với 2 dự án thành phần gồm dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hơn 899 tỷ đồng) và dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội (hơn 12,5 tỷ đồng) khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Năm 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã kiến nghị bố trí nguồn vốn 1,2 ngàn tỷ đồng để thực hiện các dự án thành phần xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. So với nguồn vốn được bố trí, việc giải ngân trong năm đối với dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn giảm hơn 287 tỷ đồng. Nguyên nhân là do thực hiện điều chỉnh cự ly vận chuyển đất dôi dư trong quá trình thi công khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn về bãi rác Quang Trung, H.Thống Nhất (40km) về bãi tại xã An Phước, H.Long Thành (13km) giảm cự ly nên tiết kiệm được chi phí. Đồng thời, gói thầu số 44 (trạm xử lý nước thải) do quá trình lựa chọn nhà thầu kéo dài hơn kế hoạch do đó giảm không tạm ứng hợp đồng, và không có khối lượng thanh toán.

Đối với dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã  hội khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, giải ngân cả năm 2020 giảm 37,4 tỷ đồng, do chỉ tạm ứng được đối với tiểu dự án trụ sở UBND xã, không tạm ứng hợp đồng các gói thầu thi công xây dựng khác.

Công ty CP ĐT&XD BĐS Hoàng Long Thịnh

Địa chỉ: 169 Liên Phường, Phước Long B, Quận 9, HCM

Hotline: 035 919 5858 hoặc 078 89 357 68

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms